Koltrastungar som får mat. Nötskrika och Talgoxe

Blåmes, Talgoxe och Sångsvanar
Rödhake

You may also like

Back to Top